Andrzej KosowskiPodwójna rocznica – 140. urodzin i 70. śmierci Feliksa Nowowiejskiego – jest znakomitą okazją do uhonorowania tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce. Jest to także doskonała sposobność, by ukazać – na przykładzie biografii artysty – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku.

Instytut Muzyki i Tańca pełni – na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – funkcję Biura Obchodów Roku Nowowiejskiego, a nasze działania mają wesprzeć organizacyjnie przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie związane z postacią i twórczością kompozytora w kontekście muzyki, historii i kultury końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Temu służy m.in. specjalny program MKiDN „Nowowiejski 2017”, którego Instytut jest operatorem. W jego ramach zostanie zrealizowanych 35 projektów koncertowych, nagraniowych, edukacyjnych i wydawniczych. Ukażą się m.in. komplet Symfonii organowych, książka dla dzieci i monografia dla melomanów. Koncerty złożone z utworów Feliksa Nowowiejskiego odbędą się we wszystkich ważnych dla kompozytora miastach w Polsce – Barczewie, Świętej Lipce, Olsztynie, Krakowie i Poznaniu. W projektach wezmą udział uznani artyści, ale także studenci i uczniowie.

Odbiorcami wydarzeń kulturalnych będzie rzesza melomanów.

Biuro Obchodów współorganizuje też wiele projektów zgłoszonych przez Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego, Filharmonię Warmińsko-Mazurską im. F. Nowowiejskiego, Akademię Muzyczną w Bydgoszczy im. F. Nowowiejskiego, Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Teatr Wielki w Poznaniu.

Po zeszłorocznych sukcesach koncertów i nagrań Quo vadis?, przychodzi czas na wykonanie i rejestrację Znalezienia świętego krzyża. Po prezentacji utworów organowych i chóralnych – czas na Legendę Bałtyku i Śmierć Ellani.

Jesteśmy zaszczyceni, że współorganizujemy z Towarzystwem im. F. Nowowiejskiego Międzynarodowy Konkurs Organowy, w Poznaniu – ulubionym i ważnym dla kompozytora mieście.

Jesteśmy przekonani, że Rok Nowowiejskiego, obfitujący w wydarzenia artystyczne, pozostawi po sobie trwałe ślady i spowoduje, że muzyka Feliksa Nowowiejskiego na stałe zagości w salach koncertowych i operowych w Polsce i na świecie.

Andrzej Kosowski

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

 

 

elzbieta karolakVI Międzynarodowy Konkurs Organowy wpisuje się w szereg interesujących projektów artystycznych związanych z jubileuszowymi obchodami 70. rocznicy śmierci i 140. rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Muzyczny Poznań ponownie rozbrzmiewać będzie dźwiękiem wspaniałych organów zdobiących wnętrza poznańskich kościołów i sal koncertowych – podobnie jak w latach, kiedy mieszkał tu i koncertował nasz wybitny rodak, Patron Konkursu. Swoim kunsztem wykonawczym i improwizatorskim Feliks Nowowiejski uświetniał niemal wszystkie uroczystości w naszym mieście, między innymi również w poznańskiej farze, gdzie odbędzie się drugi etap Konkursu. Pamiętajmy o tym, słuchając młodych artystów…

Wyrażam wielkie uznanie dla Uczestników Konkursu za przygotowanie trudnego programu i gotowość zaprezentowania go w szlachetnej rywalizacji. Życzę, aby młodzieńczy entuzjazm i fascynacja muzyką Feliksa Nowowiejskiego towarzyszyły im stale w artystycznych poczynaniach.

W imieniu Towarzystwa składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tegorocznej edycji Konkursu. Odbywa się ona dzięki współpracy Towarzystwa z Instytutem Muzyki i Tańca oraz poznańskimi partnerami: Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego, Parafią Ewangelicko-Augsburską i Parafią Farną, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotrowi Glińskiemu, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi i Prezydentowi Miasta Poznania Jackowi Jaśkowiakowi za objęcie Konkursu patronatem honorowym, a także patronom medialnym – za pomoc w promocji. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do fundatorów nagród pozaregulaminowych w postaci recitali i koncertów w ramach znaczących festiwali muzyki organowej w Polsce.

Jestem pewna, że tegoroczni uczestnicy dostarczą nam wspaniałych przeżyć artystycznych i spotkamy się za tydzień na znakomitym koncercie laureatów, a w następnych latach na kolejnych edycjach Konkursu.

Elżbieta Karolak

Dyrektor VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego

VI Międzynarodowy Konkurs Organowy im.  Feliksa Nowowiejskiego jest współorganizowany z Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

DOFINANSOWANIE